Alberte Hejlesen

Alberte Hejlesen fik et interessant og lærerigt indblik i, hvordan man i Australien tilrettelægger og underviser på medicinstudiet. I det følgende beskriver hun nogle af de indsigter og oplevelser, som hun fik med derfra.

Jeg takker hermed for modtagelsen af et legat på 13.000 kr. fra Knud Højgaards Fond.

Jeg læser til daglig medicin på Aarhus Universitet, og jeg var i efteråret 2019 på udveksling på University of Newcastle i Australien, hvor jeg tog mit 5. semester på kandidaten. Det var en helt fantastisk oplevelse, og jeg har fået en masse med derfra – både fagligt, sprogligt, kulturelt og socialt.

Studieopholdet fokuserede på sundhed hos kvinder og børn, og undervisningen bestod af både forelæsninger og holdundervisning samt praktisk undervisning med klinikophold på forskellige hospitalsafdelinger. Undervisningens kvalitet var meget høj.  Specielt havde vi en masse simulationsøvelser, hvor vi fik ”hands on” og kunne lære under trygge rammer. Vi var også meget privilegerede at have 2-3 timers undervisning hver uge med en læge i små grupper bestående af 2-4 studerende, hvilket var meget lærerigt.

Vi havde to forskellige eksaminer, en mundtlig eksamen med 8 forskellige stationer samt en skriftlig eksamen. Derudover skulle vi aflevere en portfolio med en masse detaljer om, hvilke patienter vi havde set i løbet af semestret. Den skulle også indeholde forskellige afleveringer og case reports.

Al undervisning foregik naturligvis på engelsk, og stort set al kommunikation generelt med andre studerende osv. foregik på engelsk. Sprogligt har jeg derfor gjort store fremskridt, som jeg er sikker på vil kunne gavne mig i fremtiden.

Ud over at lære om medicin globalt fik jeg også indblik i, hvilke sygdomme og infektioner der dominerer i Australien og om forskellen mellem den indfødte befolkning, Aboriginals, samt de europæiske tilflyttere.

Ud over studiet blev der også brugt tid på kulturelle og sociale arrangementer. Jeg boede i et hus med 2 fra Australien, som jeg brugte en masse tid med. Derudover så jeg meget til både de andre internationale studerende, men også de lokale medicinstuderende. Det sociale miljø var rigtig godt, og man følte sig sjældent alene, selvom man var langt væk fra venner og familie i Danmark. Jeg meldte mig ind i universitetets dykkerklub og volleyballklub og fik på den måde involveret mig i lokalsamfundet.

Alberte Hejlesen