Baggrund

Anne har været ansat i Danske Bank fra 1984 til 2014, de seneste år som direktør, chef for Corporate & Institutional Banking og formand for bankens forretningskomité. Fra 2016-2018 var Anne koncerndirektør for Intrum AB.

Anne har arbejdet som bestyrelsesmedlem siden 2014 og er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver inden for hovedkompetenceområderne finans, kapitalmarkeder, risikostyring samt strategi og forretningsudvikling. Anne er fakultetsmedlem på CBS, bestyrelsesuddannelserne.

Næste udbetaling af legater finder sted primo juli 2021.
Derefter udbetales først legater igen ultimo august/primo september 2021 grundet sommerferie.