Baggrund

Per har i perioden 2002-2006 været rektor på KVL, i perioden 2007 – 2011 dekan på KU og i perioden 2012 – 2019 rektor på CBS.
Per er medlem af 4 danske fondsbestyrelser, herunder Knud Højgaards Fond.