Baggrund

Per har i perioden 2002-2006 været rektor på KVL, i perioden 2007 – 2011 dekan på KU og i perioden 2012 – 2019 rektor på CBS.
Per er bl.a. medlem af bestyrelsen for Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet samt International Board of Wirtschafts Universität Wien.

 

Næste udbetaling af legater finder sted primo juli 2021.
Derefter udbetales først legater igen ultimo august/primo september 2021 grundet sommerferie.