Næste udbetaling af legater finder sted primo juli 2021.
Derefter udbetales først legater igen ultimo august/primo september 2021 grundet sommerferie.