Sekretariatet i Knud Højgaards Fond

Ditlev H. Fløistrup
Sekretariatschef

Ditlev H Floeistrup

Inge Juhler
Fuldmægtig

Inge Juhler

Charlotte Hoff-Clausen
Fuldmægtig

Charlotte Hoff Clausen

Næste udbetaling af legater finder sted primo juli 2021.
Derefter udbetales først legater igen ultimo august/primo september 2021 grundet sommerferie.