Sekretariatet i Knud Højgaards Fond

Ditlev H. Fløistrup
Sekretariatschef

Ditlev H Floeistrup

Inge Juhler
Fuldmægtig

Inge Juhler

Charlotte Hoff-Clausen
Fuldmægtig

Charlotte Hoff Clausen