Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Fonden støtter:

• Studierejser for kandidatstuderende • Studierejser for ph.d.-studerende og post docs • Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger Velkommen til Knud Højgaards Fond

Ansøgninger

Generelle ansøgninger og ansøgninger til studierejse

Ansøgninger

Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav. Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse nedenstående krav.

Hvordan søges fonden:

Ansøgninger til Knud Højgaards Fond skal sendes på et digitalt ansøgningsskema. Du får adgang til ansøgningsskemaet ved at oprette dig som bruger.

Da der benyttes forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige formål, som fonden støtter, er det derfor vigtigt, at du vælger det rigtige ansøgningsskema – ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

Al form for dokumentation, der uploades, skal være i pdf-format.

Knud Højgaards Fond kan søges hele året og ansøgninger behandles løbende.

Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Adgang til ansøgningsskema

For at få adgang til ansøgningsskemaet skal du oprette dig som bruger med din Nem-ID. Derefter skal du indtaste oplysninger, som vil udgøre dine stamdata, og du kan herefter begynde at udfylde ansøgningsskemaet.

I ansøgningsskemaet skal du udfylde en række grundlæggende oplysninger vedrørende din ansøgning, der skal være så kort og præcis som mulig.

Al kommunikation fra fonden vedrørende ansøgningen vil blive sendt til den e-mailadresse, der fremgår af de oplyste stamdata.

Gem ansøgningen som kladde

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på én gang. Det er muligt at gemme en kladde af ansøgningen, så du senere kan vende tilbage og afslutte ansøgningen. Du finder din gemte kladde under Ansøgninger og derefter Dine ansøgninger.

Kvitteringsmail med kopi af ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen, vil du få tilsendt en kvittering til din e-mailadresse.

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte fonden på e-mail khfond@khf.dk eller på tlf. 45 87 07 11 mellem kl. 9-11.

 

Studierejser for kandidatstuderende:

Knud Højgaards Fond støtter studie- eller praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed for studerende med opnået bachelorgrad med et gennemsnit på 7 eller derover.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller praktikstart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udlandsophold af mindre end 3 måneders varighed
 • Bachelorstuderende
 • Studier i Danmark
 • Mere end ét studieophold
 • Kandidatstuderende med bachelorgennemsnit under 7
 • MBA-studerende med mindre end 3 års erhvervserfaring
 • Ansøgere med likvid formue på mere end 300.000 kr
 • Kandidatstuderende, der er mere end 1 år over normeret tid

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs:

Knud Højgaards Fond støtter studierejser af minimum 3 måneders varighed samt konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs. Alle ansøgere skal vedlægge en personlig invitation fra værtsuniversitetet samt en anbefaling fra egen vejleder.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller konferencestart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udgifter for eventuel families ophold under studierejsen
 • Studier eller konferencer i Danmark

Generelle ansøgninger herunder institutioner:

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til børn og unge med handicap.

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før projektstart.

Ansøgningsforløb

Alle ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev pr. e-mail, når fonden har færdigbehandlet ansøgningen.

Behandlingstiden for en ansøgning kan i gennemsnit være et par måneder.

GDPR

Redegørelse vedr. persondataoplysninger

Formål:

Knud Højgaards Fond er en erhvervsdrivende fond, der uddeler til almenvelgørende formål. Formålene der uddeles til, er indenfor kategorierne:

 • Kunstneriske
 • Kulturelle
 • Sociale
 • Videnskabelige
 • Erhvervsmæssige

hvor den væsentligste del af det erhvervsmæssige formål dækkes af legater til uddannelsesophold i udlandet.
For at kunne leve op til de krav der stilles af f.eks. SKAT, Bogføringsloven, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik samt at fonden får mulighed for at foretage en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling, vil det for personlige ansøgninger generelt være en forudsætning, at der oplyses navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto, cpr.nr., årsopgørelse, nationalitet og for studielegater endvidere eksamensbevis.

Personfølsomme oplysninger, som f.eks. helbredsforhold, indvandrerbaggrund, race, religion, politisk og eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv. er ikke relevante i relation til ansøgninger hos Knud Højgaards Fond.

Vi indsamler ikke oplysninger af denne art, og de vil derfor alene kunne forekomme i vores sagssystem, såfremt en ansøger af egen fri vilje har indsendt dem som en del af en ansøgning. Vi opfordrer til at sådanne oplysninger ikke bliver uploadet i vores ansøgningssystem.

Kontakt:

Enhver henvendelse i relation til behandling af persondataoplysninger skal ske til:
Knud Højgaards Fond
Smakkedalen 4
2820 Gentofte
tlf.: 4587 0711 ml. 9-11
khfond@khf.dk

Rettigheder:

Enhver, der har sendt en ansøgning til Knud Højgaards Fond, har ret til at få indsigt i, hvilke persondataoplysninger Knud Højgaards Fond har registreret samt at få disse berigtiget eller slettet, såfremt de er urigtige eller vildledende.

Såfremt noget af dette ønskes gennemført, skal man henvende sig til Knud Højgaards Fond som beskrevet ovenfor under ”Kontakt”. Vi behandler henvendelser hurtigst muligt.

Samtykke:

Du skal, såfremt du opretter en ansøgning, give samtykke til at Knud Højgaards Fond modtager, behandler og opbevarer de data og bilag, herunder cpr-nummer, du indtaster og uploader.

Hvis du har givet samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette ved at kontakte fonden. Hvis du tilbagekalder dit samtykke er vi desværre ikke i stand til at behandle din ansøgning, da ansøgningen dermed slettes.

Man kan ikke tilbagetrække et samtykke såfremt der allerede er udbetalt et legat.

Sletning af data:
Ved bevilling af et legat slettes alle filer senest 51⁄2 år efter udbetaling.
Afslag og tilbagetrukne ansøgninger slettes indenfor en 6-måneders periode.
Ansøgninger, der afventer dokumentation/upload af krævede dokumenter, slettes efter 6 måneder.
Ansøgninger/brugere, der er oprettet men ikke indsendt, slettes efter 6 måneder uden aktivitet.

Sikkerhed:

KHF er dataansvarlig, og vi sikrer os, at oplysninger vi modtager behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Brug af persondataoplysninger:
Knud Højgaards Fond modtager og behandler persondataoplysninger i forbindelse med vurderingen af de indsendte ansøgninger.

Knud Højgaards Fond kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:
Revisor, bogholderi, it-leverandør i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer, Skat, Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen samt ved udarbejdelse af interne statistikker.
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Legater

Udvalgte legater • DANMARKS AKVARIUM
  Temaudstillingen Den Blå Planet
  500.000 DKK • Herlufsholm Kirke
  Renovering af kirken
  1.000.000 DKK • Stiftelsen Georg Stage
  Renovering af skoleskibet
  2.000.000 DKK • Kammermusikserien
  Series of Four
  75.000 DKK • Grønnegårds Teatret
  Misantropen
  60.000 DKK • Munkeruphus
  Kunst og naturlaboratorium
  50.000 DKK • Den Blå Planet
  Anskaffelse af havoddere
  3.282.000 DKK • Bellevue Teatret
  Danish Design
  125.000 DKK

Trine Just Johnsen på Tromsø Universitet

Børneunivers i det nye H.C. Andersen-museum

Copenhagen Contemporary - Fra svejsehal til kunstcenter

Odense Bys Museer

Børneunivers i det nye H.C. Andersen-museum 4,000,000 kr.

Regensen

Renovering og forbedring af Regensen 3,000,000 kr.

Copenhagen Contemporary

Fra svejsehal til internationalt kunstcenter 1,500,000 kr.

Danmarks Underholdningsorkester

Koncertrækken Danmark i Europa – dengang og nu 1,500,000 kr.

Astra

Naturvidenskabsfestival 2018-20 1,200,000 kr.

Statens Museum for Kunst

Nyt spisested på hele Danmarks nationalgalleri 1,125,000 kr.

Kongehuset

Produktion og indkøb af nye taffelstole 1,000,000 kr.

Julemærkefonden

Støtte til udsatte børns ophold på Julemærkehjem 1,000,000 kr.

Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen

Projektet Vores stemmer 1,000,000 kr.

Statens Museum for Kunst

Udstillingen DANH VO – TAKE MY BREATH AWAY 861,000 kr.

Enemærke & Petersen a/s

ErhvervsPhD om Innovation i strategiske partnerskaber 500,000 kr.

Dorte Mandrup A/S

Deltagelse på Venedig Biennale 2018 500,000 kr.

Københavns Lærerforenings Kolonier

Thorøgård – nye rammer på `Børnenes Ø´ 500,000 kr.

Esrum Kloster & Møllegård

Længere op og dybere ned – en digital rejse på Esrum Kloster 500,000 kr.

Nykøbing Katedralskole

Renovering af astronomisk observatorium 500,000 kr.

Bevaringscenter Fyn v/Langelands Museum

Projektet Fortiden i fremtiden 500,000 kr.

Dansk Arkitektur Center

Construction Zone for børn og unge i udstilling om Ove Arup 450,000 kr.

Foreningen Folk & Sikkerhed

Udsendt Af Danmark – en EXPO365 udstilling i Danmark 350,000 kr.

Dansekapellet

Gennemførelse af kunst- og anlægsprojekt på Dansekapellet 300,000 kr.

Designmuseum Danmark

Creme de la Creme – Highlights fra Designmuseets samlinger 300,000 kr.

Museum Jorn, Silkeborg

Udstillingen PER KIRKEBY Maskiner for lys og skygge 300,000 kr.

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Agnes Slot Møller Udstilling 300,000 kr.

Vardemuseerne

Særudstillingen ”Livsfare – miner!” 300,000 kr.

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Særudstilling med kunstneren Patricia Piccinini i 2019 300,000 kr.

Orkester Norden c/o Musikkens Hus

Sommersamling og turné for Orkester Norden 2018 250,000 kr.

Svendborg Museum

Udstillingen Syv Fattige Børn 250,000 kr.

Kunsthal Charlottenborg

BIG ART – samtidskunst i Bjarke Ingels Groups arkitektur 250,000 kr.

Nivaagaards Malerisamling

Udstillingen William Morris. Al magt til skønheden! 250,000 kr.

Kræftens Bekæmpelse

Udskolingen i bevægelse med Leg på streg 200,000 kr.

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Udstilling med J.F. Willumsen 200,000 kr.

Videncenter Friluftsliv og Naturformidling

Phd.d. projektet Fra krigens slagmark til naturens ro 200,000 kr.

Den Ny Opera

Opførelse af Rhinguldet 2019 200,000 kr.

CLAY Keramikmuseum Danmark

Udstillingen JAIS NIELSEN – Epos i ler 200,000 kr.

UWC Danmark

Udsendelse af elevårgang 2018-2020 til UWC skoler globalt 200,000 kr.

Tivoli A/S

Internationale Orkestergæstespil 2019 200,000 kr.

Larissa Sansour

Deltagelse på Venedig Biennalen i 2019 200,000 kr.

Vedtægter

Knud Højgaards Fond har to formål, som er beskrevet i fondens vedtægter

Uddelingsformål

At støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål.

Erhvervsformål

At eje aktier, der muliggør en væsentlig indflydelse i MT Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at MT Højgaard Holding A/S med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse. Hent vedtægter

Governance

Denne lovpligtige redegørelse for God Fondsledelse gives i henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde § 60, og offentliggøres i sin helhed her på fondens hjemmeside.

Gennem professionel og kompetent ledelse arbejder bestyrelsen på at sikre stifters vilje, overholde fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at medarbejderne i den daglige drift alene varetager fondens interesser.

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fonden har effektive, hensigtsmæssige og velfungerende interne forretningsgange og kontrolsystemer, således at der til stadighed bl.a. gennem løbende vedligeholdelse af interne forretningsgange, politikker og procedurer kan sikres en hensigtsmæssig og passende styring af fonden og koncernen. Gennem et aktivt ejerskab varetager fondens bestyrelse fondens interesser i dens datterselskaber.

Anbefalinger for God Fondsledelse

Fondens bestyrelse arbejder løbende på at sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring dens arbejde og aktiviteterne i fonden. Med det formål at varetage fondens formål og interesser på bedste måde, og samtidig forvalte fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde, har bestyrelsen implementeret ”Anbefalinger for god Fondsledelse” som offentliggjort af Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014, kan i sin helhed hentes på: www.godfondsledelse.dk De 16 anbefalinger og bestyrelsens holdning hertil findes her. Bortset fra pkt. 2.1.1 og 2.6.1. følger fonden alle anbefalingerne.

 

Ifølge pkt. 2.1.1 anbefales det, at bestyrelsen ”… mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik”. Da fondens strategi og uddelingspolitik ikke ændres ud fra et kortsigtet perspektiv, har bestyrelsen valgt alene at gøre dette hvert andet år. Ifølge pkt. 2.6.1. anbefales det, at bestyrelsen ”…fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen”. Med mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, en betydelig kontinuitet i bestyrelsens sammensætning og et løbende tæt samarbejde bl.a. omkring evaluering af ansøgninger, har bestyrelsen valgt, at en egentlig evaluering alene foretages hvert andet år.

Uddelingspolitik

Med udgangspunkt i fondens vedtægter har bestyrelsen den 24.11.2015, jf. årsregnskabsloven § 77b vedtaget vedhæftede Uddelingspolitik, der offentliggøres her. Der er indsendt til erhvervsstyrelsen en fuldstændig oversigt over de i året uddelte legater. Der er for 2019 vedtaget en uddelingsramme på i alt 90 mio. DKK.

Forretningsorden

I overensstemmelse med fondens vedtægter og Lov om erhvervsdrivende fonde, har bestyrelsen vedtaget en forretningsorden, der gennemgås årligt for at sikre, at den til enhver tid er tilpasset gældende lovgivning og svarer til fondens situation. Den senest opdaterede version findes her.

Her kan du også se de henviste links:

Fondsledelse - 2015 2016 2017 2018

Uddelingspolitik - 2015 2016 2017 2018

Forretningsorden - 2016 2017 2019

Her kan du også downloade Knud Højgaards Fonds årsrapporter

Om fonden

Civilingeniør Knud Højgaard

KNUD HØJGAARD

Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”. I 1955 ændredes navnet til det nuværende, og Knud Højgaard skænkede en betragtelig formue til fonden, som blev kongelig konfirmeret i januar 1956. Efter at de to børsnoterede selskaber Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S  5. april 2019 blev fusioneret med navnet MT Højgaard Holding A/S ejer fonden i dag 37% af aktiekapitalen og stemmerne i MT Højgaard Holding A/S, som ejer 100 % af entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S. Fonden ejer desuden udlejningsejendomme gennem de 100 %-ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus. Ultimo 2018 købte fonden Højgaard Industri A/S. I 1918 var civilingenør Knud Højgaard medstifter af entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz a/s. I maj 2001 fusioneres Højgaard & Schultz med Monberg & Thorsen og drives herefter videre under navnet MT Højgaard.

Kontakt

Medarbejder- og kontaktinformation

Knud Højgaards Fond – Smakkedalen 4, 1.tv – DK – 2820 Gentofte E-mail: khfond@khf.dk – Tlf: 45870711 ( kl. 9 – 11 ) – CVR-nr.: 16 88 81 17

Sekretariatet i Knud Højgaards Fond

DITLEV H. FLØISTRUP

-Sekretariatschef-

INGE JUHLER

-Fuldmægtig-

CHARLOTTE HOFF-CLAUSEN

-Fuldmægtig-

DITLEV H. FLØISTRUP

-Sekretariatschef-

INGE JUHLER

-Fuldmægtig-

CHARLOTTE HOFF-CLAUSEN

-Fuldmægtig-

Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond

STEN SCHEIBYE

-Formand, Direktør-

FLEMMING FRANDSEN

-Næstformand, Professor, dr. scient-

BIRGITTE HØJGAARD

-Overlæge – Pædiatri-

STEN SCHEIBYE

-Formand, Direktør-

FLEMMING FRANDSEN

-Næstformand, Professor, dr. scient-

BIRGITTE HØJGAARD

-Overlæge – Pædiatri-

HENRIK DAHL

-Advokat-

FLEMMING TOMDRUP

 

Anne Louise Eberhard

 

HENRIK DAHL

-Advokat-

FLEMMING TOMDRUP

 

Anne Louise Eberhard