Legatuddelinger over de sidste fem år i mio. kr.

Uddannelseslegater
Kulturelle legater
Videnskabelige legater
Sociale legater

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Hvert medlem udpeges af bestyrelsen for en periode på tre år og således, at to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende. Den fører tilsyn med fondens aktiviteter og midler, den varetager fondens interesser og drager omsorg for, at fundatsen overholdes.

Sten Scheibye
Formand, Direktør

Sten Scheibye

Henrik Dahl
Næstformand, Advokat

Henrik Dahl

Birgitte Højgaard
Overlæge, Pædiatri

Birgitte Hoejgaard

Flemming H. Tomdrup

Flemming Tomdrup

Anne Louise Eberhard

Anne Louise

Per Holten-Andersen

Per holten

Retningslinjer for ansøgninger vedrørende Corona-virussen, bevillinger og udbetalinger til bevilgede projekter der må udskydes eller aflyses på grund af de af Regeringen gennemførte tiltag i relation til at begrænse Corona-smitten

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser der relaterer sig til Coronavirussen, og for at sikre at vi kan foretage så korrekt og gennemarbejdet en sagsbehandling som muligt, af alle de ansøgninger vi modtager, skal vi venligst bede om, at der på normal vis indsendes en ansøgning ved at bruge linket her på fondens hjemmeside. Da vi som sagt pt. modtager ekstra mange ansøgninger, er det vores håb, at vi indenfor en frist på 3 mdr vil kunne melde tilbage, hvorvidt der vil kunne tildeles et legat eller der desværre må meddeles et afslag.

For bevilgede projekter er Knud Højgaards Fond positivt indstillet overfor ansøgere, som må aflyse eller udskyde arrangementer på grund af de tiltag Regeringen har gennemført i forsøget på at begrænse smitten med Coronavirus. Kan arrangementet udskydes og afholdes, når situationen har stabiliseret sig, vil der som et udgangspunkt ikke skulle foretages justeringer i den tildelte støtte, men Knud Højgaards Fond skal orienteres om situationen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at flytte arrangementet, er fonden generelt positiv overfor forholdsmæssigt at være behjælpelig med at dække de økonomiske forpligtelser arrangøren har under disse force majeure vilkår, og som det ikke har været muligt at undgå. Der vil blive taget stilling hertil i hver enkelt sag og fonden udbeder sig en oversigt over de udgifter, som den pågældende ansøger har haft samt information om andre støttebeløb, der er modtaget tilsagn om.