Legatuddelinger over de sidste fem år i mio. kr.

Uddannelseslegater
Kulturelle legater
Videnskabelige legater
Sociale legater

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Hvert medlem udpeges af bestyrelsen for en periode på tre år og således, at to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Et bestyrelsesmedlem der er fyldt 75 år, udtræder af bestyrelsen på førstkommende årsregnskabsmøde.

Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende. Den fører tilsyn med fondens aktiviteter og midler, den varetager fondens interesser og drager omsorg for, at fundatsen overholdes.

Sten Scheibye
Formand, Direktør

Sten Scheibye

Henrik Dahl
Næstformand, Advokat

Henrik Dahl

Birgitte Højgaard
Overlæge, Pædiatri

Birgitte Hoejgaard

Flemming H. Tomdrup

Flemming Tomdrup

Anne Louise Eberhard

Anne Louise

Hanne Leth Andersen

Hanne Leth Andersen 1