T0A9983 web 1028x1548 acf cropped

Generelt om ansøgninger

Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav. Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse nedenstående krav.

Ansøgninger til Knud Højgaards Fond skal sendes på et digitalt ansøgningsskema. Du får adgang til ansøgningsskemaet ved at oprette dig som bruger.

Da der benyttes forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige formål, som fonden støtter, er det vigtigt, at du vælger det rigtige ansøgningsskema – ellers kan vi ikke behandle din ansøgning. Al form for dokumentation, der uploades, skal være i pdf-format.

Knud Højgaards Fond kan søges hele året, og ansøgninger behandles løbende.

Bevilgede legater udbetales til Nem-konto.

Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Det støtter vi ikke

Det støtter vi almindeligvis ikke:

 • Børneteater
 • Medicinsk forskning i Danmark
 • Musikindspilninger
 • Bogudgivelser
 • Renovering af kommunal eller privat karakter
 • Lønudgifter
 • Lokalforeningers drift eller arrangementer
 • Privatpersoners økonomiske forhold
 • Amatøroptræden inden for musik og teater
 • Bachelorstuderende

 

Vedrørende studieophold støtter vi ikke følgende:

 • Udlandsophold af mindre end 3 måneders varighed
 • Mere end ét studieophold pr. uddannelse
 • Kandidatstuderende med bachelorgennemsnit under 7
 • MBA-studerende med mindre end 3 års erhvervserfaring
 • Ansøgere med likvid formue på mere end 300.000 kr.
 • Kandidatstuderende, der er mere end 1 år over normeret tid
 • Udgifter for eventuel families ophold under studierejsen
 • Studier eller konferencer i Danmark

Det støtter vi

Knud Højgaards Fond støtter tre primære områder

Klik på det område, din ansøgning falder ind under, og læs mere om krav, ansøgningfrist og -procedure.

Retningslinjer for ansøgninger vedrørende Corona-virussen, bevillinger og udbetalinger til bevilgede projekter der må udskydes eller aflyses på grund af de af Regeringen gennemførte tiltag i relation til at begrænse Corona-smitten

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser der relaterer sig til Coronavirussen, og for at sikre at vi kan foretage så korrekt og gennemarbejdet en sagsbehandling som muligt, af alle de ansøgninger vi modtager, skal vi venligst bede om, at der på normal vis indsendes en ansøgning ved at bruge linket her på fondens hjemmeside. Da vi som sagt pt. modtager ekstra mange ansøgninger, er det vores håb, at vi indenfor en frist på 3 mdr vil kunne melde tilbage, hvorvidt der vil kunne tildeles et legat eller der desværre må meddeles et afslag.

For bevilgede projekter er Knud Højgaards Fond positivt indstillet overfor ansøgere, som må aflyse eller udskyde arrangementer på grund af de tiltag Regeringen har gennemført i forsøget på at begrænse smitten med Coronavirus. Kan arrangementet udskydes og afholdes, når situationen har stabiliseret sig, vil der som et udgangspunkt ikke skulle foretages justeringer i den tildelte støtte, men Knud Højgaards Fond skal orienteres om situationen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at flytte arrangementet, er fonden generelt positiv overfor forholdsmæssigt at være behjælpelig med at dække de økonomiske forpligtelser arrangøren har under disse force majeure vilkår, og som det ikke har været muligt at undgå. Der vil blive taget stilling hertil i hver enkelt sag og fonden udbeder sig en oversigt over de udgifter, som den pågældende ansøger har haft samt information om andre støttebeløb, der er modtaget tilsagn om.