Maibrith Kempka Jensen

Maibrith Kempka Jensen har gennem en erhvervs-ph.d. ved MT Højgaard fordybet sig i de mange facetter af ledelsesopgaver, man støder på i byggebranchen. Vi støttede hendes forskning med 1.334.083 kr.

Jeg har siden 2015 forsket i ledelse og lederrollen i moderne og komplekse kontekster. Hvilket bedre sted at udforske ledelse i alt dets kompleksitet end i byggebranchen. Her eksisterer jo et væld af gensidige afhængigheder, omfattende og detaljerede procesplaner og en særlig måde at organisere sig på. Det vanskeliggør for eksempel lederrollen, når byggeprojekter gennemføres i et samarbejde mellem eksempelvis MT Højgaard og en hel række af samarbejdspartnere og underentreprenører. Samarbejdet er værdsat og helt uundværligt, men det stiller også komplekse krav til lederen anno 2020 om at kunne lede i en balancegang mellem stram styring på den ene side og opbyggelsen af samarbejde på den anden. Det er jo i sig selv et paradoks.

Jeg har været tilknyttet Copenhagen Business School og MT Højgaards udviklingsafdeling i HR, som arbejder med lederudvikling i virksomheden. I min tid som forsker har jeg løbende indsamlet data på flere forskellige byggepladser, hvor jeg har ”skygget” både ledere og medarbejdere for at få et indblik i ledelse, som det sker i hverdagen. Jeg har interviewet både ledere og medarbejdere, ligesom jeg har interviewet medarbejdere og direktører på MT Højgaards hovedkontor. På både MT Højgaard og på Copenhagen Business School har jeg haft tilknyttet en (virksomheds)vejleder, som kunne guide mig i både praktiske og teoretiske spørgsmål.

Som et led i formidlingen af mit projekt har jeg løbende holdt oplæg på MT Højgaard, på Copenhagen Business School og gennem deltagelse i Forskningens Døgn, hvor virksomheder og statslige institutioner, gratis, kan bestille en forsker til at fortælle om sin forskning. Dette er et led i at få sin forskning ud at leve i andre praktiske settings og er en god mulighed for at få afprøvet sine ideer og tankerne i en anden virkelighed.

I dag arbejder jeg med lederudvikling i Danmarks Radio, hvor jeg i høj grad får muligheden for at anvende både den teori og de resultater, jeg kom frem til i forskningen. Derudover stiller jeg altid min viden til rådighed ved seminarer, workshops, konferencer osv. som et led i at formidle den nye viden.

Maibrith Kempka Jensen