Baggrund

Som et led i specialistuddannelsen har Birgitte været ansat på forskellige børneafdelinger i Hovedstaden, og siden 2016 har Birgitte været overlæge på Hillerød Børne- og Ungeafdeling. Birgitte leder Overvægtsambulatoriet og arbejder ligeledes med børneendokrinologi.

Birgitte er lægelig visitator i Julemærkefonden samt medlem af Julemærkefondens bestyrelse.

Næste udbetaling af legater finder sted primo juli 2021.
Derefter udbetales først legater igen ultimo august/primo september 2021 grundet sommerferie.