Baggrund

Stens ledervirke foregik i Leo Pharma og Coloplast, hvor han i sidstnævnte firma var adm. dir. fra 1995 – 2008.

Sideløbende havde Sten en række bestyrelsesposter, der efter 2008 bl.a. omfattede formandsposter i Novo Nordisk A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Eksportrådet og Komiteen for god Selskabsledelse.

I de seneste år har Sten haft poster i en række fonde og selskaber, bl.a. formand for Novo Nordisk Fonden, Novo Holdings A/S, Industriens Fond, Rich. Müller Fonden samt Knud Højgaards Fond m.fl.