Ronald McDonald Hus

Ronald McDonald Hus er et ”midlertidigt hjem”, hvor familier, der har et barn med en alvorlig sygdom, kan bo, mens barnet er indlagt på Rigshospitalet.

Det øger trygheden for det syge barn at have familien i nærheden under indlæggelsen. Huset kan ikke fratage familierne den krise, der opstår som følge af sygdom hos et barn, men de gode fysiske rammer og den medmenneskelige omsorg giver familierne bedre vilkår for at håndtere denne krise.

De familier, der hyppigst bor i huset, er familier, hvis barn har kræft, er hjertesyg, er født for tidligt eller skal organtransplanteres.

Siden åbningen af Ronald McDonald Hus i september 2002 har over 2230 boet i huset, og i 2019 boede familierne i gennemsnit 50 dage i huset.

Huset er indrettet med 12 familierum på en måde, der er både hjemlig og praktisk. Hver familie har eget soveværelse med bad og TV samt adgang til husets mange hyggelige fællesrum. For at fastholde nogle af familiernes daglige rutiner er familierne selv ansvarlige for almindelige daglige gøremål såsom rengøring af eget værelse, indkøb, madlavning og tøjvask. Ca. 2 gange om måneden laver Ronald McDonald Hus et fælles måltid til alle familierne.

Huset er næsten altid fuldt booket, og familierne, der bor der, kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Knud Højgaards Fond blev ”fadder” til værelse nr. 7 i 2002 med en donation på 300.000 kr. Fonden har således over en årrække støttet Ronald McDonald Hus – siden 2016 med mere end 500.000 kr.

Ronald McDonald Hus foto1 2
Ronald McDonald Hus foto2