Frelsens Hær

Frelsens Hær rækker ud til mennesker, der lider afsavn og nød. Over hele landet får 160.000 mennesker hvert år hjælp gennem Frelsens Hærs lokale menigheder, væresteder, herberger og krisecentre, ligesom tusindvis af familier i hele landet modtager feriehjælp og julehjælp fra Frelsens Hær.

Når mennesker søger hjælp hos Frelsens Hær, bliver den første kontakt ofte indledningen på en proces, der på længere sigt fører til positive forandringer. Eksempelvis udfører Frelsens Hær en opsøgende indsats blandt familier, der har fået julehjælp, hvor de med tilbud om rådgivning, netværksgrupper og bisidderordninger får støtte til at komme videre i tilværelsen.

Frelsens Hær hjælper hele året rundt – også om sommeren
Siden 2003 har Frelsens Hær udvidet deres feriehjælp med et landsdækkende børne- og ungearbejde i form af ”mor-barn”-lejre.

Ferielejrene er for mødre og børn, der ofte står uden for fællesskabet i deres hverdag. Børnene melder afbud til fødselsdage, går ikke til fodbold og bliver hjemme fra skoleudflugter. Ferier er noget, de hører om fra kammeraterne, mens deres egen ferie foregår i ensomhed. ”mor-barn”-lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere, og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn, som de kan tale åbent med om de udfordringer, sorger og glæder, de har tilfælles. Knud Højgaards Fond har støttet Frelsens Hær med 50.000 kr. til landsdækkende lejre.