Københavns Museum

I februar 2020 slog Københavns Museum dørene op i Stormgade 18 – i bygningen der tidligere husede Overformynderiet.

Det nye Københavns Museum vil gerne give såvel en introduktion samt nye vinkler og indsigter til København og københavnerne. Samtidig har museet også et ønske om, at alle tager den smukke bygning til sig.

En tur gennem det nye museum er som en byvandring gennem byens forskellige dele fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Der er forskellige temaer knyttet til udstillingerne – såsom et tema om katastrofens potentialer, om de mange brande og pestepidemier i København samt historier om fattigdom og hilseformer, frisind og kampe, fascination og drømme. Øverst i museet er en imponerende stor interaktiv model af København udstillet.

Museet rummer også særudstillingsrum. Ved museets åbning vises en udstilling om Paul Fischer ”Byen i det bedste lys”. Foruden udstillinger indeholder det nye museum skoletjenestefaciliteter, café, butik og en museumshave skabt i samarbejde med de lokale vuggestuer udfra historiske frø fundet ved de mange metroudgravninger i København.

Københavns Museum har et arkæologisk værksted tilknyttet, hvor man kan være med til at undersøge og skabe fortællinger om hovedstaden – her inviteres byens borgere og besøgende med bag kulisserne og får mulighed for at udforske arkæologernes arbejdsprocesser og de mange spændende fund arkæologerne på museet finder.

Museet er flyttet ind til centrum af København, til Kulturkvarteret, med en ambition om at fortælle om det liv, der er levet, og det der leves, men også med en tanke om at følge byens åndedræt og pulsslag.

Vi vil være en platform for diskussioner, der får os til at se mere nuanceret på de udfordringer og muligheder, der er i en metropol. Vi lover ikke et svar, men vi kan forhåbentlig vække en undren og sikre en nødvendig refleksion og dialog. Platformen er ikke på muset. Vi vil tage vores viden og samlinger med ud i børnehaver og på plejehjem. Vi vil etablere samarbejder og partnerskaber, så vi sikrer en samtidsstemme i museet. Og så har vi et måltal på 150.000 besøgende årligt. Det er ambitiøst men ikke urealistisk,” siger museumschef Louise Jacobsen.

Knud Højgaards Fond støttede i 2017 museet med 4 mio. kr. til opbygning af permanente udstillinger om enevældens og guldalderens København.