Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Fonden støtter:

• Studierejser for kandidatstuderende
• Studierejser for ph.d.-studerende og post docs
• Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger

Velkommen til Knud Højgaards Fond

Ansøgninger

Generelle ansøgninger og ansøgninger til studierejse

Ansøgninger

Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav. Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse nedenstående krav.

Hvordan søges fonden:

Ansøgninger til Knud Højgaards Fond skal sendes på et digitalt ansøgningsskema. Du får adgang til ansøgningsskemaet ved at oprette dig som bruger.

Da der benyttes forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige formål, som fonden støtter, er det derfor vigtigt, at du vælger det rigtige ansøgningsskema – ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

Al form for dokumentation, der uploades, skal være i pdf-format.

Knud Højgaards Fond kan søges hele året og ansøgninger behandles løbende.

Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Adgang til ansøgningsskema

For at få adgang til ansøgningsskemaet skal du oprette dig som bruger med din Nem-ID. Derefter skal du indtaste oplysninger, som vil udgøre dine stamdata, og du kan herefter begynde at udfylde ansøgningsskemaet.

I ansøgningsskemaet skal du udfylde en række grundlæggende oplysninger vedrørende din ansøgning, der skal være så kort og præcis som mulig.

Al kommunikation fra fonden vedrørende ansøgningen vil blive sendt til den e-mailadresse, der fremgår af de oplyste stamdata.

Gem ansøgningen som kladde

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på én gang. Det er muligt at gemme en kladde af ansøgningen, så du senere kan vende tilbage og afslutte ansøgningen. Du finder din gemte kladde under Ansøgninger og derefter Dine ansøgninger.

Kvitteringsmail med kopi af ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen, vil du få tilsendt en kvittering til din e-mailadresse.

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte fonden på e-mail khfond@khf.dk
eller på tlf. 45 87 07 11 mellem kl. 9-11.

 

Studierejser for kandidatstuderende:

Knud Højgaards Fond støtter studie- eller praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed for studerende med opnået bachelorgrad med et gennemsnit på 7 eller derover.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller praktikstart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udlandsophold af mindre end 3 måneders varighed
 • Bachelorstuderende
 • Studier i Danmark
 • Mere end ét studieophold
 • Kandidatstuderende med bachelorgennemsnit under 7
 • MBA-studerende med mindre end 3 års erhvervserfaring
 • Ansøgere med likvid formue på mere end 300.000 kr
 • Kandidatstuderende, der er mere end 1 år over normeret tid

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs:

Knud Højgaards Fond støtter studierejser af minimum 3 måneders varighed samt konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs. Alle ansøgere skal vedlægge en personlig invitation fra værtsuniversitetet samt en anbefaling fra egen vejleder.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller konferencestart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udgifter for eventuel families ophold under studierejsen
 • Studier eller konferencer i Danmark

Generelle ansøgninger herunder institutioner:

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til børn og unge med handicap.

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før projektstart.

Ansøgningsforløb

Alle ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev pr. e-mail, når fonden har færdigbehandlet ansøgningen.

Behandlingstiden for en ansøgning kan i gennemsnit være et par måneder.

Legater

Udvalgte legater • DANMARKS AKVARIUM
  Temaudstillingen Den Blå Planet
  500.000 DKK • DR Pigekoret
  Koncertturné
  200.000 DKK • Ordrupgaard
  Udbygning til fransk kunstsamling
  500.000 DKK • Arken
  Udstilling - Venner og Rivaler
  250.000 DKK • Concerto Copenhagen
  Hele Danmarks Barokorkester
  600.000 DKK • Haslund Film
  The Great Game
  300.000 DKK • Danmark Amerika Fondet
  Fondets arbejde
  1.500.000 DKK

CEPOS

Støtte til CEPOS´ arbejde i årene 2014, 2015 og 2016
6.000.000 kr.

Det Mosaiske Troessamfund

Renovering af Københavns Synagoge 2014
5.000.000 kr.

Den Blå Planet

Etablering af  udendørs oplevelses- og aktivitetsområde i 2015
5.000.000 kr.

KamillianerGaardens Hospice

Etablering af 3 hospicepladser samt indretning af lokaler
1.500.000 kr.

Egmont H. Petersens Kollegium

Renovering af gangarealer på kollegiet
1.500.000 kr.

Danmark Amerika Fondet

Uddeling af legater samt til fondets arbejde i årene 2015 – 2019
1.500.000 kr.

MT Højgaard A/S

3-årigt erhvervs ph.d. projekt
1.133.600 kr.

Statens Museum for Kunst

Afholdelse af udstilling med Elmgreen og Dragset
1.000.000 kr.

Dansk Blindesamfund

Etablering af familieværelser på Fuglsangcentret i Fredericia
1.000.000 kr.

Ordrupgaard

særudstillingen Van Gogh, Gauguin, Bernard – Mellem Drøm og Virkelighed
750.000 kr.

Louisiana

Afholdelse af Emil Nolde udstilling
750.000 kr.

Landsforeningen PTU

Ombygning af PTUs medlemsafdeling i Rødovre
750.000 kr.

Tænketanken Justitia

Igangsættelse af projektet Danmark som Retsstat i årene 2015, 2016 og 2017
600.000 kr.

 

Concerto Copenhagen

Projekt Hele Danmarks Barokorkesert
600.000 kr.

DTU Systembiologi

Indkøb af laboratorieudstyr samt afholdelse af Den Internationale Biologiske Olympiade i Danmark, 2015
500.000 kr.

MT Højgaard A/S

Indkøb af integreret kunst i MT Højgaards nye domicil
500.000 kr.

NTS Centeret

Projekt Rumrejsen 2015 – Den første dansker i rummet
500.000 kr.

Det Kongelige Teater

Turné i udlandet med Det Kongelige Kapel
400.000 kr.

Ensemble MidtVest

Udenlandske gæstespil samt turnéer til USA m.m. i perioden 2014 – 2016
400.000 kr.

Christiansfeld Centret

Afholdelse af Christiansfeld Musikfestival 2015
350.000 kr.

Foreningen Studenterhuset

Etablering af vognport og dør samt etablering af grøn gård
350.000 kr.

Ars Nova Copenhagen

Koncertaktiviteter i årene 2015 – 2017
300.000 kr.

Designmuseum Danmark

Etablering af permanent mode- og tekstiludstilling i Designmuseet
300.000 kr.

Haslund Film

Filmprojekt om The Great Game – kampen om mangten i Central Asien
300.000 kr.

Det Kongelige Teater

Gennemførelse af projektet Berlin T/R
300.000 kr.

Det Kongelige Teaters Balletskole

Fortsættelse af aktiviteter med Kompagni B
300.000 kr.

Frihedsmuseet

Udbygning af Frihedsmuseets modstandsdatabase
280.000 kr.

Nivaagaards Malerisamling

Udstillingen Carl Frederik Hill
275.000 kr.

United World Colleges Danmark

Udsendelse af danske elever til en UWC skole
250.000 kr.

Skagens Museum

Udstillingen Laurits Tuxen
250.000 kr.

Golden Days

Markering af 100-året for første verdenskrig
250.000 kr.

Arken

Udstillingen Michael Ancher og P.S. Krøyer – Venner og Rivaler
250.000 kr.

Copenhagen Film Company

Produktion af dokumentarfilm om arkitekt Børge Mogensen
250.000 kr.

Fjord og Bælt Centret

Udvikling og etablering af gopleanlæg
250.000 kr.

Bo Lidegaard

Historisk forskning til forberedelse af bogen De Hvide Busser
250.000 kr.

Kofoeds Skole

Bæredygtig energirenovering af ungdomsboligerne til socialt udsatte unge
250.000 kr.

UNICEF Danmark

Livsreddende nødhjælp til børn i Filippinerne
250.000 kr.

Tivoli

Afholdelse af to operakoncerter
200.000 kr.

Copenhagen Opera Festival

Afholdelse af Copenhagen Opera Festival 2015
200.000 kr.

Kunstforeningen Gl. Strand

Udstillingen Places, strange and quiet af Win Wenders
200.000 kr.

 

Vedtægter

Knud Højgaards Fond har to formål, som er beskrevet i fondens vedtægter

Uddelingsformål

At støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål.

Erhvervsformål

At eje aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at Højgaard Holding A/S med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse.

Hent vedtægter

 

Årsberetning

Årsberetning som pdf til download

Her kan du også downloade Knud Højgaards Fonds årsrapporter

Om fonden

Civilingeniør Knud Højgaard

KNUD HØJGAARD

Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”.

I 1955 ændredes navnet til det nuværende, og Knud Højgaard skænkede en betragtelig formue til fonden, som blev kongelig konfirmeret i januar 1956.

Fonden ejer i dag 65,0 % af aktiekapitalen og har 78,9 % af stemmerne i Højgaard Holding A/S, som ejer 54 % af entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S.

Fonden ejer desuden udlejningsejendomme gennem de 100 %-ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus.

I 1918 var civilingenør Knud Højgaard medstifter af entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz a/s. I maj 2001 fusioneres Højgaard & Schultz med Monberg & Thorsen og drives herefter videre under navnet MT Højgaard.

Kontakt

Medarbejder- og kontaktinformation

Knud Højgaards Fond – Smakkedalen 4, 1.tv – DK – 2820 Gentofte
E-mail: khfond@khf.dk – Tlf: 45870711 ( kl. 9 – 11 ) – CVR-nr.: 16 88 81 17

DITLEV H. FLØISTRUP

-Sekretariatschef-

INGE JUHLER

-Fuldmægtig-

CHARLOTTE HOFF-CLAUSEN

-Fuldmægtig-

BESTYRELSE: Formand: Sten Scheibye, Direktør / Næstformand: Flemming Frandsen, Professor, dr. scient. / Henrik Dahl, Advokat / Birgitte Højgaard, Speciallæge – Pædiatri / Flemming Tomdrup, Direktør / Peter Straarup / #Hans-Henrik Hannibal Hansen, Afdelingschef / #Peter Mosgaard Hansen, Elektriker / #Niels Christian Lønow, Produktionsdirektør / Personer makeret med # er valgt af medarbejderne