Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Fonden støtter:

• Studierejser for kandidatstuderende
• Studierejser for ph.d.-studerende og post docs
• Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger

Velkommen til Knud Højgaards Fond

Ansøgninger

Generelle ansøgninger og ansøgninger til studierejse

Ansøgninger

Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav. Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse nedenstående krav.

Hvordan søges fonden:

Ansøgninger til Knud Højgaards Fond skal sendes på et digitalt ansøgningsskema. Du får adgang til ansøgningsskemaet ved at oprette dig som bruger.

Da der benyttes forskellige ansøgningsskemaer til de forskellige formål, som fonden støtter, er det derfor vigtigt, at du vælger det rigtige ansøgningsskema – ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

Al form for dokumentation, der uploades, skal være i pdf-format.

Knud Højgaards Fond kan søges hele året og ansøgninger behandles løbende.

Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Adgang til ansøgningsskema

For at få adgang til ansøgningsskemaet skal du oprette dig som bruger med din Nem-ID. Derefter skal du indtaste oplysninger, som vil udgøre dine stamdata, og du kan herefter begynde at udfylde ansøgningsskemaet.

I ansøgningsskemaet skal du udfylde en række grundlæggende oplysninger vedrørende din ansøgning, der skal være så kort og præcis som mulig.

Al kommunikation fra fonden vedrørende ansøgningen vil blive sendt til den e-mailadresse, der fremgår af de oplyste stamdata.

Gem ansøgningen som kladde

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på én gang. Det er muligt at gemme en kladde af ansøgningen, så du senere kan vende tilbage og afslutte ansøgningen. Du finder din gemte kladde under Ansøgninger og derefter Dine ansøgninger.

Kvitteringsmail med kopi af ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen, vil du få tilsendt en kvittering til din e-mailadresse.

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte fonden på e-mail khfond@khf.dk
eller på tlf. 45 87 07 11 mellem kl. 9-11.

 

Studierejser for kandidatstuderende:

Knud Højgaards Fond støtter studie- eller praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed for studerende med opnået bachelorgrad med et gennemsnit på 7 eller derover.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller praktikstart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udlandsophold af mindre end 3 måneders varighed
 • Bachelorstuderende
 • Studier i Danmark
 • Mere end ét studieophold
 • Kandidatstuderende med bachelorgennemsnit under 7
 • MBA-studerende med mindre end 3 års erhvervserfaring
 • Ansøgere med likvid formue på mere end 300.000 kr
 • Kandidatstuderende, der er mere end 1 år over normeret tid

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs:

Knud Højgaards Fond støtter studierejser af minimum 3 måneders varighed samt konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs. Alle ansøgere skal vedlægge en personlig invitation fra værtsuniversitetet samt en anbefaling fra egen vejleder.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller konferencestart.

Bemærk venligst, at fonden ikke støtter

 • Udgifter for eventuel families ophold under studierejsen
 • Studier eller konferencer i Danmark

Generelle ansøgninger herunder institutioner:

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til børn og unge med handicap.

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før projektstart.

Ansøgningsforløb

Alle ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev pr. e-mail, når fonden har færdigbehandlet ansøgningen.

Behandlingstiden for en ansøgning kan i gennemsnit være et par måneder.

Legater

Udvalgte legater • DANMARKS AKVARIUM
  Temaudstillingen Den Blå Planet
  500.000 DKK • DR Pigekoret
  Koncertturné
  200.000 DKK • Ordrupgaard
  Udbygning til fransk kunstsamling
  500.000 DKK • Arken
  Udstilling - Venner og Rivaler
  250.000 DKK • Concerto Copenhagen
  Hele Danmarks Barokorkester
  600.000 DKK • Haslund Film
  The Great Game
  300.000 DKK • Danmark Amerika Fondet
  Fondets arbejde
  1.500.000 DKK • Dodekalitten
  Stenskulpturer
  500.000 DKK

CBS Students and Innovation House

Istandsættelse og ombygning af ejendommen Howitzvej 30, Frederiksberg til nyt samlingssted for studerende på CBS
7.000.000 kr.

Experimentarium

Etablering af udstillingsprojektet Byggepladsen – Experimentariums nye mekanikunivers
6.845.000 kr.

Kjøbenhavns Boldklub

Fornyelse af K.B. Hallen og restaurering af det oprindelige anlæg
6.000.000 kr.

4. Maj Kollegiet

Renovering af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg i perioden 2015-2016
5.000.000 kr.

Det Kongelige Vajsenhus

Gennemførelse af forandringsprojektet Det ny Vajsenhus i årene 2015-2016
5.000.000 kr.

KunsthalGLAS

Etablering af KunsthalGLAS i Præstø
5.000.000 kr.

Regensen

Istandsættelse og energisikring af kollegiet i perioden 2015-2016
4.000.000 kr.

Soldaterlegatet

Det fortsatte arbejde med at støtte faldne soldaters efterladte og tilskadekomne danske soldater
4.000.000 kr.

Niels Bohr Internationale Akademi

Knud Højgaard Assistant Professorship
3.000.000 kr.

Herlufsholm Skole og Gods

Renovering af skolens udendørs sportsfaciliteter
2.000.000 kr.

Det Danske Spejderkorps

Etablering af nyt spejderhus på Brønshøjvej 29
2.000.000 kr.

DODEKALITTEN

DODEKALITTEN – et lollandsk kulturprojekt i særklasse
1.500.000 kr.

Egmont H. Petersens kollegium

Renovering af Egmont Kollegiets to trappeopgange
1.500.000 kr.

 

NTS-Centeret

Naturvidenskabsfestival i årene 2015, 2016, 2017
1.200.000 kr.

MERMAID

“MERMAID III” – Udfordringen i æggestokkræft
1.000.000 kr.

Julemærkefonden

Støtte til børn på Julemærkehjem
1.000.000 kr.

Statens Museum for Kunst

Udstillingen TÆT PÅ – INTIMITETER I KUNSTEN
1.000.000 kr.

KFUMs Soldatermission

Etablering af KFUMs SoldaterRekreation i Varde
1.000.000 kr.

P. Carl Petersens Kollegium

Restaurering af Gartnerboligen på P. Carl Petersens Kollegium 2014/2015
1.000.000 kr.

Copenhagen Opera Festival

Copenhagen Opera Festival 2016-2018
900.000 kr.

Statens Naturhistoriske Museum

Forsknings- og formidlingsprojektet Hvalerne i Nordatlanten
890.000 kr.

Louisiana

Udstillingen Eye Attack: Op Art og Kinetisk kunst 1950 – 1970
750.000 kr.

Roskilde Museum ROMU

Etablering af besøgssted ved Lejre Museum – Et nationalt formidlingscenter
740.000 kr.

Zoologisk Have

Forprojekt til nyt Zoolab
687.500 kr.

Det Kongelige Teater

Udvikling af Kompagni B
600.000 kr.

Museum Jorn

Udstillingen – Le Corbusier – what makes us move?
500.000 kr.

Statens Museum for Kunst

Udstillingen – What’s Happening
500.000 kr.

Fonden GeoCenter Møns Klint

Grønlandsekspedition og udstilling, version 2.0
500.000 kr.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Istandsættelse af Det Kongelige Festkøkken på Christiansborg slot 2015
500.000 kr.

Nivaagaards Malerisamling

Udstillingen Carl Frederik Hill
400.000 kr.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Udstillingen Magten og Jagten – kongens skove på verdenskortet
400.000 kr.

Ordrupgaard

Udstillingen Passion for Impressionisme
350.000 kr.

Nordisk Kollegium

Forbedring af akustik i spisesal og gymnastiksal
350.000 kr.

Herregårdsmuseet Gl. Estrup

Restaurering af sal og tårnværelse
300.000 kr.

Gotvedskolen

Midlertidig overdækning af Gymnastikhuset Gotvedskolens gård
300.000 kr.

Science Museerne, Aarhus Universitet

Udstillingen om universets byggesten
300.000 kr.

Designmuseum Danmark

Udstillingen Inspireret af Japan
300.000 kr.

DR PigeKoret

Gennemførelse af DR PigeKorets turne til OL i Brasilien
300.000 kr.

Sisimiut Museum

Indvendig restaurering af den Blå Kirke i Sisimiut
300.000 kr.

 

Vedtægter

Knud Højgaards Fond har to formål, som er beskrevet i fondens vedtægter

Uddelingsformål

At støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål.

Erhvervsformål

At eje aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at Højgaard Holding A/S med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse.

Hent vedtægter

Governance

Denne lovpligtige redegørelse for God Fondsledelse gives i henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde § 60, og offentliggøres iflg. bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december, 2015 i sin helhed her på fondens hjemmeside.

Gennem professionel og kompetent ledelse arbejder bestyrelsen på at sikre stifters vilje, overholde fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at medarbejderne i den daglige drift alene varetager fondens interesser.

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fonden har effektive, hensigtsmæssige og velfungerende interne forretningsgange og kontrolsystemer, således at der til stadighed bl.a. gennem løbende vedligeholdelse af interne forretningsgange, politikker og procedurer kan sikres en hensigtsmæssig og passende styring af fonden og koncernen. Gennem et aktivt ejerskab varetager fondens bestyrelse fondens interesser i dens datterselskaber.

God Fondsledelse

Fondens bestyrelse arbejder løbende på at sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring dens arbejde og aktiviteterne i fonden. Med det formål at varetage fondens formål og interesser på bedste måde, og samtidig forvalte fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde, har bestyrelsen implementeret ”Anbefalinger for god Fondsledelse” som offentliggjort af Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014, kan i sin helhed hentes på: www.godfondsledelse.dk

De 16 anbefalinger og bestyrelsens holdning hertil findes her. Bortset fra pkt. 2.1.1 følger fonden alle anbefalingerne.

Ifølge pkt. 2.1.1 anbefales det, at bestyrelsen ”… mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik”. Da fondens strategi og uddelingspolitik ikke ændres ud fra et kortsigtet perspektiv, har bestyrelsen valgt alene at gøre dette hvert andet år.

Bestyrelsens forretningsorden

I overensstemmelse med fondens vedtægter og Lov om erhvervsdrivende fonde, har bestyrelsen vedtaget en forretningsorden, der gennemgås årligt for at sikre, at den til enhver tid er tilpasset gældende lovgivning og svarer til fondens situation. Den senest opdaterede version findes her.

Uddelingspolitik

Med udgangspunkt i fondens vedtægter har bestyrelsen den 24.11.2015, jf. årsregnskabsloven § 77b vedtaget vedhæftede Uddelingspolitik. Iflg. bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december, 2015, offentliggøres uddelingspolitikken her.

Der er indsendt til erhvervsstyrelsen en fuldstændig oversigt over de i året uddelte legater.

Der er for 2016 vedtaget en uddelingsramme på i alt 120 mio. DKK.

Her kan du også se de henviste links:

Årsberetning

Årsberetning som pdf til download

Her kan du også downloade Knud Højgaards Fonds årsrapporter

Om fonden

Civilingeniør Knud Højgaard

KNUD HØJGAARD

Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”.

I 1955 ændredes navnet til det nuværende, og Knud Højgaard skænkede en betragtelig formue til fonden, som blev kongelig konfirmeret i januar 1956.

Fonden ejer i dag 65,0 % af aktiekapitalen og har 78,9 % af stemmerne i Højgaard Holding A/S, som ejer 54 % af entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S.

Fonden ejer desuden udlejningsejendomme gennem de 100 %-ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus.

I 1918 var civilingenør Knud Højgaard medstifter af entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz a/s. I maj 2001 fusioneres Højgaard & Schultz med Monberg & Thorsen og drives herefter videre under navnet MT Højgaard.

Kontakt

Medarbejder- og kontaktinformation

Knud Højgaards Fond – Smakkedalen 4, 1.tv – DK – 2820 Gentofte
E-mail: khfond@khf.dk – Tlf: 45870711 ( kl. 9 – 11 ) – CVR-nr.: 16 88 81 17

Sekretariatet i Knud Højgaards Fond

DITLEV H. FLØISTRUP

-Sekretariatschef-

INGE JUHLER

-Fuldmægtig-

CHARLOTTE HOFF-CLAUSEN

-Fuldmægtig-

Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond

STEN SCHEIBYE

-Formand, Direktør-

FLEMMING FRANDSEN

-Næstformand, Professor, dr. scient-

BIRGITTE HØJGAARD

-Overlæge – Pædiatri-

HENRIK DAHL

-Advokat-

FLEMMING TOMDRUP

 

PETER STRAARUP

 

Bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne

HANS-HENRIK HANNIBAL HANSEN

-Afdelingschef-

PETER MOSGAARD HANSEN

-Elektriker-

NIELS CHRISTIAN LØNOW

-Produktionsdirektør-