Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Fonden støtter:

• Studierejser for kandidatstuderende
• Studierejser for ph.d.-studerende
• Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger

Velkommen til Knud Højgaards Fond

Ansøgninger

Generelle ansøgninger og ansøgninger til studierejse

Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav. Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse kravene grundigt. Kravene fremgår af ansøgningsskemaerne, som kan downloades nederst på denne side.

Al form for dokumentation, der vedlægges de obligatoriske ansøgningsskemaer, skal være i a4-format.

Ansøgningsskema, bilag og øvrig dokumentation sendes til:

Knud Højgaards Fond
Smakkedalen 4, 1.
2820 Gentofte

Fonden modtager ikke ansøgninger pr. e-mail. Alle ansøgere modtager skriftligt svar efter endt sagsbehandling.

Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Studierejser For Kandidatstuderene:

Knud Højgaards Fond støtter studie- eller praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed for studerende med opnået bachelorgrad med et gennemsnit på 7 eller derover.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller praktikstart.

studierejser For pH.d.-studerende:

Knud Højgaards Fond støtter studierejser og konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs. Alle ansøgere skal vedlægge en personlig invitation fra værtsuniversitetet samt en anbefaling fra egen vejleder.

Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller konferencestart.

Generelle ansøgninger:

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til handicappede børn og unge.

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før projektstart.

Legater

Udvalgte legater

 • DANMARKS AKVARIUM
  Temaudstillingen Den Blå Planet
  500.000 DKK

 • DR Pigekoret
  Koncertturné
  200.000 DKK

 • Ordrupgaard
  Udbygning til fransk kunstsamling
  500.000 DKK

Gigtforeningen

Etablering af reumatologisk center på Sønderborg Sygehus
10.000.000 kr.

DTU

Produktion af undervisningsmaterialer
2.500.000 kr.

Roskilde Festival Højskole

Opførelse af Roskilde Festival Højskole
1.000.000 kr.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Forskningsprojekt om tropisk parasitsygdom
900.000 kr.

Øregaard Museum

Forbedring og udvidelse af publikumsfaciliteterne
750.000 kr.

Statens Forsvarshistoriske Museum

Etablering af permanent udstilling på Tøjhusmuseet
610.000 kr.

Nordisk Kollegium

Renovering af døre og vinduer på kollegiet
500.000 kr.

Københavns Universitets Boligfond

Istandsættelse af udlejningslejlighed
500.000 kr.

Elers Kollegium

Istandsættelse af kollegiets køkken-, bade- og toiletfaciliteter
500.000 kr.

Dansk Jødisk Museum

Afholdelse af særudstillingen Hjem
500.000 kr.

Moesgaard Museum

Færdiggørelse af ny udstillingsbygning
500.000 kr.

Støtteforeningen for Hærens 400 års jubilæum

Udgivelse af bogen: Hæren 1614 – 2014
500.000 kr.

Ordrupgaard

Udbygning af museet
500.000 kr.

 

Arktisk Institut

Digitalisering og tilgængeliggørelse af historiske data
500.000 kr.

Fonden Dodekalitten

Indkøb af granitsten til stenkunstværket Dodekalitten
500.000 kr.

Diakonissestiftelsen

Renovering af Diakonissestiftelsens kirke
500.000 kr.

Den Danske Sømandskirke i New York

Renovering af Den Danske Sømandskirke
500.000 kr.

Arken

Udstillingen Frida Kahlo
350.000 kr.

Skanderborg Museum

Udstillingen De ofrede krigere i Alken Enge
300.000 kr.

De Reformerte Menigheder i København

Restaurering af arealer omkring kirken
300.000 kr.

Museum Jorn

Fejring af Asger Jorns 100 års fødselsdag i 2014
300.000 kr.

Sct. Maria Hospice Center

Indretning af nye lokaler
300.000 kr.

Grundtvigsk Forum Vartov

Renovering af Vartovs Grønnegård
250.000 kr.

Louisiana

Kunsten som rejsekammerat – socialt projekt for flygtningebørn
250.000 kr.

Dansk Landbrugsmuseum

Særudstilling: Smagen i Danmark
250.000 kr.

Kong Frederik Den VIII’s Minde

Etablering af elevatortårne i stiftelsens ejendom
250.000 kr.

 

Vikingeskibsmuseet

Særudstillingen: Verden i Vikingetiden
250.000 kr.

Aros Aarhus Kunstmuseum

Udstillingen: Pas de deux royal
250.000 kr.

Aalborg Symfoniorkester

Afholdelse af The Lauritz Melchior International Singing Competition
250.000 kr.

Aarhus Universitet

Afholdelse af international biologi olympiade
250.000 kr.

Københavns Byret

Udsmykning i skifteretten
200.000 kr.

Ordrupgaard

Særudstillingen James Ensor – Maskens mester
200.000 kr.

Museet på Koldinghus

Afholdelse af udstilling i anledning af Statens Kunstfonds 50-års jubilæum
200.000 kr.

DR Ensembler

Afholdelse af International Kammermusik Konkurrence
200.000 kr.

Bellevue Teater Produktion

Indkøb af bevægelamper
200.000 kr.

STV Production

Produktion af historiske dokumentarfilm: Den Danske Løsning
200.000 kr.

Humanity in Action

Afholdelse af foreningens aktiviteter i 2013
200.000 kr.

Humanity in Action

Særforestilling på Det Kongelige Teater
200.000 kr.

Geocenter Møns Klint

3-årigt erhvervs ph.d.projekt
200.000 kr.

 

Fundats

Knud Højgaards Fond har to formål, som er beskrevet i fondens fundats

Uddelingsformål

At støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål.

Erhvervsformål

At eje aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at Højgaard Holding A/S med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse.

Hent hele fundatsen

Årsberetning

Årsberetning som pdf til download

Her kan du også downloade Knud Højgaards Fonds årsrapporter

2013

2014

2015

2016

2017

Om fonden

Civilingeniør Knud Højgaard

KNUD HØJGAARD

Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”.

I 1955 ændredes navnet til det nuværende, og Knud Højgaard skænkede en betragtelig formue til fonden, som blev kongelig konfirmeret i januar 1956.

Fonden ejer i dag 65,0 % af aktiekapitalen og har 78,9 % af stemmerne i Højgaard Holding A/S, som ejer 54 % af entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S.

Fonden ejer desuden udlejningsejendomme gennem de 100 %-ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus.

I 1918 var civilingenør Knud Højgaard medstifter af entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz a/s. I maj 2001 fusioneres Højgaard & Schultz med Monberg & Thorsen og drives herefter videre under navnet MT Højgaard.

Kontakt

Medarbejder- og kontaktinformation

Knud Højgaards Fond – Smakkedalen 4, 1.tv – DK – 2820 Gentofte
E-mail: khfond@khf.dk – Tlf: 45870711 ( kl. 9 – 11 ) – CVR-nr.: 16 88 81 17

DITLEV H. FLØISTRUP

-Sekretariatschef-

JETTE BOJE

-Fuldmægtig-

INGE JUHLER

-Fuldmægtig-

CHARLOTTE HOFF-CLAUSEN

-Fuldmægtig-

BESTYRELSE: Formand: Sten Scheibye, Direktør / Næstformand: Flemming Frandsen, Professor, dr. scient. / Henrik Dahl, Advokat / Birgitte Højgaard, Speciallæge – Pædiatri / Flemming Tomdrup, Direktør / Knud Sørensen, Fhv. bankdirektør / #Hans-Henrik Hannibal Hansen, Afdelingschef / #Peter Mosgaard Hansen, Elektriker / #Stefan Hansen, Betonformand / Personer makeret med # er valgt af medarbejderne